Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroller utförs på

• Nödstoppsfunktioner
• Förreglingar
• Skyddsbommar
• Ljusridåer (extern leverantör)
• Kontaktmattor
• Spånskydd
• Sprängskydd
• Grindar

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com