Tillståndskontroll

I tillståndskontrollen genomförs mätningar som visar statusen för kritiska kvalitetsvärden för maskinens funktion.

Dessa metoder används:
• Geometrisk uppriktning
• Konventionell uppriktning (Diabasvinkel, Digitalpassoch parallellinjal)
• DBB (Double Ball Bar-uppmätning av rörelser i axlar mm.)
• KGM (Korsgittermätning:Friformsmätningar med korsgitterskiva)
• Avancerad lasermätning
• Servojustering av förstärkning/eftersläpning

DBB och KGM- mätningarna ger svar på:
• Hur väl maskinen följer den programmerade bågen
• Vinkelriktighet mellan X/Y, X/Z och Y/Z- planen
• Hur stort vändglappet är
• Eventuella glapp i gejdstyrningar
• Eventuellt vändsprång i kvadrantövergångar
• Cykliska mätfel
• Smörjproblem statisk/dynamisk friktion

Med Lasermätning kontrolleras positions-, repeterings- och hastighetsnoggrannhet.

Ytterligare mätningar görs för dessa områden:
• Vändglapp, kilglapp
• Gejdrar/Linjärstyrningar
• Spindelvarvtal
• Oljeprov

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com